Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i oktober med 0,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,4 procent i oktober 2014 jämfört med oktober år 2013. Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,2 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i oktober med 0,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,1 procent jämfört med september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Okt. / 2013 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Okt. / 2013 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Okt. / 2014 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,0 -0,4 0,2
B Utvinning av mineral 2,0 -9,4 -9,2 8,0
C Tillverkning 83,9 -1,0 -0,4 -0,1
10 Livsmedelsframställning 7,1 -4,2 -3,6 0,5
11 Framställning av drycker 1,3 -6,4 -6,5 -7,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 29,1 30,3 48,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -14,4 -14,4 -2,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -4,5 -4,5 -1,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -9,9 -8,9 -3,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -2,2 -2,2 -0,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -11,6 -11,1 -2,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -7,9 -7,1 -0,6
24 Stål- och metallframställning 3,4 34,6 35,8 34,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 3,8 3,8 -0,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -1,0 -0,9 -4,1
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 22,9 22,9 -1,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -11,4 -11,4 -2,2
31 Tillverkning av möbler 1,2 -5,4 -5,4 -3,4
32 Annan tillverkning 0,9 -23,7 -23,7 -3,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 4,2 4,2 2,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 1,0 1,0 2,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -2,3 -2,3 -0,8
36 Vattenförsörjning 1,8 -1,8 -1,8 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 0,1 0,5 0,9
Investeringsvaror 26,3 -0,8 -0,0 -2,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 2,6 4,4 -0,4
Andra konsumtionsvaror 14,8 -2,1 -2,1 -0,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -4,5 -3,8 -0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 7,9 8,1 8,0
16-17 Skogsindustri 13,3 -4,6 -4,6 -1,5
19-22 Kemisk industri 13,7 -2,2 -2,2 1,1
24-30 Metallindustri 36,2 3,0 3,7 -0,4
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -3,3 -2,2 -1,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 1,7 2,3 -1,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 4,6 4,6 3,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2014, Industriproduktionen minskade i oktober med 0,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/10/ttvi_2014_10_2014-12-10_kat_001_sv.html