Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2014

Industriproduktionen minskade i september med 1,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,6 procent i september 2014 jämfört med september 2013. Under januari–september minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 3,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Enligt ursprungliga uppgifter ökade industriproduktionen i september med 1,3 procent från året innan. Också produktionen av investeringsvaror vände uppåt i september.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,7 procent jämfört med augusti. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent. I juli ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade utvinning av mineral, med drygt 20 procent. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med 5,5 procent i september jämfört med året innan. Produktionen inom metallindustrin ökade i september med 3,3 procent. Senast den arbetsdagskorrigerade produktionen inom metallindustrin ökade jämfört med året innan var i slutet av föregående år.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2013–9/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2013–9/2014, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,7 procent, dvs. på samma nivå som året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 83,8 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än i september 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 83,4 procent, dvs. 2,8 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för september 2014 publiceras 10.12.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (335,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/09/ttvi_2014_09_2014-11-10_tie_001_sv.html