Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2014

Industriproduktionen minskade i augusti med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i augusti 2014 jämfört med augusti år 2013. Under januari–augusti minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den långvariga minskningen av industriproduktionen har också återspeglat sig i produktionen av investeringsvaror. Produktionen av investeringsvaror minskade med 11,1 procent under början av året jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli. I juli ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent. I juni minskade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Mest minskade utvinning av mineral, med drygt 14 procent. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med 7,1 procent i augusti jämfört med året innan. Produktionen inom metallindustrin minskade med 3,8 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2013–8/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2013–8/2014, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 78,3 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 81 procent, dvs. 2,3 procentenheter lägre än i augusti 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 78,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för augusti 2014 publiceras 10.11.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/08/ttvi_2014_08_2014-10-10_tie_001_sv.html