Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i augusti med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i augusti 2014 jämfört med augusti år 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i augusti med 3,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,3 procent jämfört med juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Aug. / 2013 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Aug. / 2013 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Aug. / 2014 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -5,6 -3,5 -0,7
B Utvinning av mineral 2,0 -16,6 -14,1 -10,7
C Tillverkning 83,9 -5,7 -3,2 -0,3
10 Livsmedelsframställning 7,1 -6,8 -2,9 0,3
11 Framställning av drycker 1,3 11,5 14,6 -2,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 100,4 110,4 80,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -19,2 -19,2 -2,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -15,6 -15,6 -3,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -1,5 2,8 2,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -6,2 -6,2 -1,9
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -9,3 -9,0 -0,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -8,8 -5,8 -5,2
24 Stål- och metallframställning 3,4 1,6 2,0 2,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 3,4 3,4 -4,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -15,9 -14,1 -0,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 24,1 24,1 -1,3
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -26,0 -26,0 1,6
31 Tillverkning av möbler 1,2 -9,4 -9,4 -2,3
32 Annan tillverkning 0,9 -27,9 -25,3 -8,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -7,7 -6,5 0,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -2,1 -2,0 -0,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -2,7 -1,8 0,0
36 Vattenförsörjning 1,8 -2,8 -2,8 -1,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -3,5 -1,7 -1,5
Investeringsvaror 26,3 -10,4 -9,1 1,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -10,2 -4,6 -6,5
Andra konsumtionsvaror 14,8 -3,5 -3,5 -3,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -4,2 -0,2 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 32,4 39,4 11,1
16-17 Skogsindustri 13,3 -4,9 -4,3 -1,3
19-22 Kemisk industri 13,7 -7,1 -7,1 -4,6
24-30 Metallindustri 36,2 -6,0 -3,6 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -2,0 1,7 1,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -8,4 -5,9 1,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -3,4 -3,4 1,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2014, Industriproduktionen minskade i augusti med 3,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/08/ttvi_2014_08_2014-10-10_kat_001_sv.html