Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.8.2014

Industriproduktionen minskade i juni med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,4 procent i juni 2014 jämfört med juni 2013. Under januari–juni minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,0 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 0,5 procent jämfört med maj. I maj var den säsongrensade produktionen 0,4 procent mindre än i april. I april minskade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i juni inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 10,8 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 2,1 procent. Elproduktionen ökade mest, med 6,7 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i juni med 1,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2013–6/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2013–6/2014, %, TOL 2008

I juni var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,2 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 81,1 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än i juni 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 82,1 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juni 2014 publiceras 10.9.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/06/ttvi_2014_06_2014-08-08_tie_001_sv.html