Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juni med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,4 procent i juni 2014 jämfört med juni 2013. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 0,5 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i juni med 2,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 0,3 procent jämfört med maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Juni / 2013 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Juni / 2013 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Juni / 2014 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,7 -1,4 0,5
B Utvinning av mineral 2,0 9,5 4,9 -6,7
C Tillverkning 83,9 -1,6 -2,3 0,3
10 Livsmedelsframställning 7,1 -2,2 -3,5 1,0
11 Framställning av drycker 1,3 6,3 3,6 -2,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 71,8 66,9 28,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -5,4 -5,4 4,6
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -1,4 -1,4 0,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 0,9 -0,2 0,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 0,4 0,4 1,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -13,5 -14,9 -5,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -0,7 -2,1 3,2
24 Stål- och metallframställning 3,4 16,4 16,4 -0,2
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 -3,2 -3,2 -2,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -8,8 -9,8 1,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 62,7 62,7 6,6
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -32,1 -32,1 -1,5
31 Tillverkning av möbler 1,2 0,3 0,3 2,6
32 Annan tillverkning 0,9 -15,7 -18,7 5,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 1,8 0,5 2,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 6,8 6,7 -1,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -2,8 -3,7 -0,6
36 Vattenförsörjning 1,8 -3,9 -3,9 0,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 0,9 -0,1 -0,1
Investeringsvaror 26,3 -6,4 -6,2 2,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -4,3 -6,7 -0,4
Andra konsumtionsvaror 14,8 3,2 3,2 2,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -0,7 -2,1 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 33,1 25,9 3,7
16-17 Skogsindustri 13,3 0,5 -0,2 1,1
19-22 Kemisk industri 13,7 1,9 1,9 1,3
24-30 Metallindustri 36,2 -4,3 -5,0 -0,8
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -11,1 -10,8 -3,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -3,7 -4,1 1,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 12,6 12,6 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2014, Industriproduktionen minskade i juni med 1,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/06/ttvi_2014_06_2014-08-08_kat_001_sv.html