Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2014

Industriproduktionen minskade i maj med 3,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,1 procent i maj 2014 jämfört med maj 2013. Under januari–maj minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,2 procent jämfört med april. I april var den säsongrensade produktionen 0,5 procent större än i mars. I mars minskade produktionen med 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i maj inom alla huvudnäringsgrenar. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med 9,5 procent. Elproduktionen minskade med 1,6 procent. Produktionen inom metallindustrin var 2,4 procent mindre än i maj 2013. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade med 5,1 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 2,4 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2013–5/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2013–5/2014, %, TOL 2008

I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 85,4 procent, dvs. 3,3 procentenheter lägre än i maj 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 82,3 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för maj 2014 publiceras 8.8.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (335,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/05/ttvi_2014_05_2014-07-10_tie_001_sv.html