Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.5.2014

Industriproduktionen minskade i mars med 5,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,0 procent i mars 2014 jämfört med mars 2013. Under januari–mars minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 5,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den säsongrensade industriproduktionen har ökat två månader i rad. Också industrins orderingång, som visar den förväntade utvecklingen av industriproduktionen, har ökat under början av året.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,6 procent jämfört med februari. I februari var den säsongrensade produktionen 0,4 procent större än i januari. I januari minskade produktionen med 3,4 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i mars inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen av el, med nästan 18 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 6,1 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i mars med 4,9 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i mars med 6,9 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2013–3/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2013–3/2014, %, TOL 2008

I mars var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 86,9 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än i mars 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 80,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för mars 2014 publiceras 10.6.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Heidi Myllylä 09 1734 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (336,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/03/ttvi_2014_03_2014-05-09_tie_001_sv.html