Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 09.05.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 10 -2,3 -1,8 0,5
2013 / 11 -2,1 -2,8 -0,7
2013 / 12 -2,1 0,7 2,8
2014 / 01 -6,2 -6,3 -0,1
2014 / 02 -5,4 -5,2 0,2
C Tillverkning 2013 / 10 -2,5 -1,7 0,8
2013 / 11 -2,5 -3,0 -0,5
2013 / 12 0,3 3,3 3,0
2014 / 01 -7,7 -7,8 -0,1
2014 / 02 -4,9 -4,6 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 10 -2,3 -2,3 0,0
2013 / 11 -1,6 -1,8 -0,2
2013 / 12 -11,4 -11,4 0,0
2014 / 01 1,6 1,6 0,0
2014 / 02 -9,8 -9,8 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 10 0,8 0,8 0,0
2013 / 11 -3,6 -3,4 0,2
2013 / 12 7,2 6,5 -0,7
2014 / 01 -11,1 -10,8 0,3
2014 / 02 1,5 2,1 0,6
16-17 Skogsindustri 2013 / 10 2,7 2,6 -0,1
2013 / 11 -3,3 -2,9 0,4
2013 / 12 7,2 7,3 0,1
2014 / 01 -3,0 -3,0 0,0
2014 / 02 1,6 1,7 0,1
19-22 Kemisk industri 2013 / 10 4,3 3,7 -0,6
2013 / 11 -3,5 -4,6 -1,1
2013 / 12 -3,6 -5,5 -1,9
2014 / 01 -3,3 -3,1 0,2
2014 / 02 -3,8 -3,5 0,3
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 10 -4,9 -3,3 1,6
2013 / 11 -1,0 -0,5 0,5
2013 / 12 -0,3 6,1 6,4
2014 / 01 -9,0 -9,7 -0,7
2014 / 02 -9,4 -9,3 0,1
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 10 -13,9 -13,0 0,9
2013 / 11 -11,2 -15,1 -3,9
2013 / 12 -16,0 -10,1 5,9
2014 / 01 -19,0 -18,4 0,6
2014 / 02 -10,9 -10,8 0,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 10 -1,0 -0,5 0,5
2013 / 11 -1,3 -1,7 -0,4
2013 / 12 2,9 4,8 1,9
2014 / 01 -6,3 -6,5 -0,2
2014 / 02 -4,2 -3,9 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Heidi Myllylä 09 1734 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/03/ttvi_2014_03_2014-05-09_rev_001_sv.html