Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2014

Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,4 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 0,2 procent jämfört med januari. I januari var den säsongrensade produktionen 3,4 procent mindre än i december. I december minskade produktionen med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i februari inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 10,9 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i februari med 9,4 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 3,8 procent från året innan. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen i februari inom livsmedelsindustrin och skogsindustrin. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i februari med 1,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2013–2/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2013–2/2014, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 78,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 86,9 procent, dvs. 4,5 procentenheter högre än i februari 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 78 procent, dvs. 2,7 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för februari 2014 publiceras 9.5.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Heidi Myllylä 09 1734 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/02/ttvi_2014_02_2014-04-10_tie_001_sv.html