Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,4 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 0,2 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i februari med 4,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 0,9 procent jämfört med januari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Febr. / 2013 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Febr. / 2013 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Febr. / 2014 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -5,4 -5,4 0,2
B Utvinning av mineral 2,0 -2,3 -2,3 10,5
C Tillverkning 83,9 -4,9 -4,9 0,9
10 Livsmedelsframställning 7,1 3,5 3,5 1,0
11 Framställning av drycker 1,3 -9,4 -9,4 7,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 77,9 77,9 98,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -1,5 -1,5 -1,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 6,0 6,0 0,2
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -1,9 -1,9 1,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 2,9 2,9 1,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -2,8 -2,8 -0,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -4,3 -4,3 2,7
24 Stål- och metallframställning 3,4 7,4 7,4 3,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 -8,6 -8,6 -2,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -16,8 -16,8 -4,2
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 0,4 0,4 -22,7
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 22,5 22,5 2,8
31 Tillverkning av möbler 1,2 -11,5 -11,5 -3,7
32 Annan tillverkning 0,9 -35,9 -35,9 -5,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -11,5 -11,5 -1,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -9,8 -9,8 -9,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -2,4 -2,4 -2,4
36 Vattenförsörjning 1,8 -2,4 -2,4 -1,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -0,4 -0,4 2,0
Investeringsvaror 26,3 -13,6 -13,6 4,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -14,9 -14,9 -4,2
Andra konsumtionsvaror 14,8 0,9 0,9 1,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 1,5 1,5 4,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 39,3 39,3 36,4
16-17 Skogsindustri 13,3 1,6 1,6 1,3
19-22 Kemisk industri 13,7 -3,8 -3,8 -0,9
24-30 Metallindustri 36,2 -9,2 -9,2 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -10,9 -10,9 4,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -11,2 -11,2 2,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 11,3 11,3 -6,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Heidi Myllylä 09 1734 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2014, Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/02/ttvi_2014_02_2014-04-10_kat_001_sv.html