Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2014

Industriproduktionen minskade i januari med 7,5 procent från året innan

I januari 2014 var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin enligt Statistikcentralen 7,5 procent mindre än i januari 2013. Industriproduktionen har minskat utan avbrott för andra året i följd.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 3,5 procent jämfört med december. I december var den säsongrensade produktionen 0,4 procent mindre än i november. I november ökade produktionen med 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i januari inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 22,8 procent. Produktionen inom utvinning av mineral var i januari 11,4 procent mindre än i januari 2013. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 3,3 procent från året innan. Av huvudnäringsgrenarna visade bara elproduktionen en ökning i januari. Produktionen ökade där med 1,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2013–1/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2013–1/2014, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 78,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 83,6 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än i januari 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 77 procent, dvs. 3,5 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för januari 2014 publiceras 10.4.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/01/ttvi_2014_01_2014-03-10_tie_001_sv.html