Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i januari med 7,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 7,5 procent i januari 2014 jämfört med januari 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 3,5 procent från december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i januari med 8,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 4,6 procent jämfört med december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Jan. / 2013 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Jan. / 2013 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Jan. / 2013 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -6,2 -7,5 -3,5
B Utvinning av mineral 2,0 -6,7 -11,4 -6,0
C Tillverkning 83,9 -7,7 -8,7 -4,6
10 Livsmedelsframställning 7,1 -11,0 -11,7 -0,7
11 Framställning av drycker 1,3 -11,5 -7,1 -12,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 -10,0 -10,1 -2,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 1,5 1,5 6,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -15,3 -15,3 -1,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -6,5 -6,6 -6,1
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -1,8 -1,8 -1,9
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -7,8 -9,2 0,2
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -12,2 -12,2 -1,9
24 Stål- och metallframställning 3,4 3,5 -1,3 -4,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 -9,2 -9,2 1,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -9,3 -9,1 -1,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 -3,8 -3,8 -75,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 45,8 45,8 -2,1
31 Tillverkning av möbler 1,2 -9,2 -9,2 -0,2
32 Annan tillverkning 0,9 -36,7 -34,7 3,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -17,1 -16,1 -4,9
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 1,6 1,7 9,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -1,4 -0,5 0,1
36 Vattenförsörjning 1,8 -0,8 -0,8 1,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -5,1 -6,0 -3,9
Investeringsvaror 26,3 -11,2 -14,3 -8,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -13,1 -11,6 -1,9
Andra konsumtionsvaror 14,8 -10,0 -10,0 -1,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -11,1 -11,3 -5,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -8,4 -3,7 1,0
16-17 Skogsindustri 13,3 -3,0 -2,3 -3,0
19-22 Kemisk industri 13,7 -3,3 -3,3 0,3
24-30 Metallindustri 36,2 -8,3 -9,8 -7,2
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -19,0 -22,8 -7,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -7,1 -8,9 -17,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 20,5 24,6 -55,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2014, Industriproduktionen minskade i januari med 7,5 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/01/ttvi_2014_01_2014-03-10_kat_001_sv.html