Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2014

Industriproduktionen minskade i december med 5,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,2 procent i december 2013 jämfört med december år 2012. Enligt de preliminära uppgifterna minskade industriproduktionen år 2013 med 3,4 procent från året innan. Enligt de preliminära uppgifterna år 2012 minskade industriproduktionen med omkring 2 procent. Föregående gång industriproduktionen visade en minskning två år i rad var åren 1990 och 1991.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i december med 2,2 procent jämfört med november. I november var den säsongrensade produktionen 0,9 procent större än i oktober. I oktober minskade produktionen med 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i december inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 23,1 procent. Produktionen inom el- och elektronikindustrin minskade i december med 20,1 procent från december 2012. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 3,7 procent jämfört med december 2012. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom skogsindustrin, med 6,2 procent. Också produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i december, med 1,7 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2012–12/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2012–12/2013, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 76,3 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 76,7 procent, dvs. 4 procentenheter högre än i december 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 77,8 procent, dvs. 2,2 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för december 2013 publiceras 10.3.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/12/ttvi_2013_12_2014-02-10_tie_001_sv.html