Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.12.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 05 -5,3 -5,3 0,0
2013 / 06 -7,8 -8,3 -0,5
2013 / 07 -0,6 -0,3 0,3
2013 / 08 -2,7 -2,9 -0,2
2013 / 09 -2,0 -1,1 0,9
C Tillverkning 2013 / 05 -8,5 -8,5 0,0
2013 / 06 -8,2 -8,8 -0,6
2013 / 07 -2,7 -2,4 0,3
2013 / 08 -6,0 -6,2 -0,2
2013 / 09 -2,8 -1,7 1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 05 7,2 6,7 -0,5
2013 / 06 -10,8 -10,8 0,0
2013 / 07 -2,4 -2,4 0,0
2013 / 08 2,3 2,3 0,0
2013 / 09 0,5 0,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 05 1,9 2,1 0,2
2013 / 06 -1,9 -2,0 -0,1
2013 / 07 7,3 7,8 0,5
2013 / 08 -4,1 -4,1 0,0
2013 / 09 -1,9 -1,9 0,0
16-17 Skogsindustri 2013 / 05 -1,1 -0,6 0,5
2013 / 06 -4,7 -4,9 -0,2
2013 / 07 -1,3 -0,9 0,4
2013 / 08 -3,7 -3,8 -0,1
2013 / 09 1,3 1,3 0,0
19-22 Kemisk industri 2013 / 05 -2,9 -3,3 -0,4
2013 / 06 -3,3 -5,8 -2,5
2013 / 07 2,5 1,9 -0,6
2013 / 08 -5,2 -6,1 -0,9
2013 / 09 14,8 14,8 0,0
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 05 -14,1 -14,1 0,0
2013 / 06 -10,9 -11,3 -0,4
2013 / 07 -5,4 -5,3 0,1
2013 / 08 -5,3 -5,4 -0,1
2013 / 09 -8,2 -6,0 2,2
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 05 -20,6 -20,8 -0,2
2013 / 06 -12,9 -13,2 -0,3
2013 / 07 -17,0 -17,1 -0,1
2013 / 08 -17,1 -18,6 -1,5
2013 / 09 -18,8 -9,8 9,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 05 -6,9 -6,8 0,1
2013 / 06 -7,5 -8,2 -0,7
2013 / 07 -0,5 -0,1 0,4
2013 / 08 -4,6 -4,6 0,0
2013 / 09 -0,6 -0,6 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/10/ttvi_2013_10_2013-12-10_rev_001_sv.html