Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i oktober med 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,4 procent i oktober 2013 jämfört med oktober år 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,6 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i oktober med 3,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,6 procent jämfört med september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Okt. / 2012 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Okt. / 2012 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Okt. / 2013 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,6 -3,4 -0,6
B Utvinning av mineral 3,8 2,1 -0,6 -0,9
C Tillverkning 82,9 -2,8 -3,8 -0,6
10 Livsmedelsframställning 6,2 -0,1 -0,5 0,8
11 Framställning av drycker 1,3 5,4 5,5 5,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 -8,8 -10,0 -1,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -5,4 -5,4 -1,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -17,5 -17,5 -3,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 5,8 5,2 4,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 1,1 1,1 0,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -12,6 -13,0 -1,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -5,2 -5,9 1,8
24 Stål- och metallframställning 4,2 -4,8 -5,7 -2,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -5,0 -5,0 4,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -13,0 -13,7 -3,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 91,3 91,3 114,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 38,1 38,1 3,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -12,2 -12,2 -0,4
32 Annan tillverkning 0,8 -27,3 -27,3 1,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -9,8 -9,8 -4,5
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 -2,3 -2,3 1,5
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -4,5 -4,5 -1,0
36 Vattenförsörjning 1,6 -4,7 -4,7 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -1,3 -2,0 -0,5
Investeringsvaror 27,2 -5,8 -7,6 -1,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -12,0 -13,3 -0,1
Andra konsumtionsvaror 13,1 -1,5 -1,5 0,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 0,8 0,1 1,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -10,0 -10,3 -2,5
16-17 Skogsindustri 13,1 2,5 2,5 1,6
19-22 Kemisk industri 13,1 3,9 3,9 3,7
24-30 Metallindustri 37,7 -5,0 -6,2 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -14,0 -16,1 -4,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -2,2 -3,8 -0,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 66,4 66,4 51,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2013, Industriproduktionen minskade i oktober med 3,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/10/ttvi_2013_10_2013-12-10_kat_001_sv.html