Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i september med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i september 2013 jämfört med september 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,6 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i september med 2,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,4 procent jämfört med augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Sept. / 2012 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Sept. / 2012 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Sept. / 2013 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,1 -1,7 -0,6
B Utvinning av mineral 3,8 10,3 5,9 -14,8
C Tillverkning 82,9 -1,7 -2,4 0,4
10 Livsmedelsframställning 6,2 -2,2 -3,3 -1,0
11 Framställning av drycker 1,3 -0,3 -3,5 1,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -10,9 -12,3 -3,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -4,4 -4,4 -1,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -13,3 -13,3 -4,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -0,3 -1,1 -1,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 1,9 1,9 2,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -11,9 -13,4 -1,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -6,1 -7,1 0,3
24 Stål- och metallframställning 4,2 -9,0 -8,7 -8,1
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -12,1 -12,1 -4,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -6,8 -7,7 -5,6
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 43,3 43,3 51,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 24,7 24,7 3,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -14,1 -14,1 -2,3
32 Annan tillverkning 0,8 10,2 6,8 8,7
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -0,1 -1,3 3,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 0,5 0,4 -1,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -4,6 -5,5 -1,8
36 Vattenförsörjning 1,6 -4,1 -4,1 -0,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -0,1 -0,8 -2,1
Investeringsvaror 27,2 -4,2 -4,1 -0,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -15,0 -16,5 -4,8
Andra konsumtionsvaror 13,1 1,2 1,2 3,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -1,9 -3,1 -0,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -9,7 -12,6 -5,7
16-17 Skogsindustri 13,1 1,3 0,7 0,9
19-22 Kemisk industri 13,1 14,8 14,8 -0,8
24-30 Metallindustri 37,7 -6,5 -7,2 -1,9
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -9,8 -9,3 3,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -4,1 -4,7 -1,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 33,8 29,0 12,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2013, Industriproduktionen minskade i september med 1,7 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/09/ttvi_2013_09_2013-11-08_kat_001_sv.html