Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2013

Industriproduktionen minskade i augusti med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,5 procent i augusti 2013 jämfört med augusti år 2012. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–augusti med 4,4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,1 procent jämfört med juli. I juli var den säsongrensade produktionen 2,2 procent större än i juni. I juni minskade produktionen med något under en procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i augusti inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 16,2 procent. Produktionen inom den kemiska industrin var 5,2 procent lägre än under motsvarande period året innan. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 3,3 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, där produktionen var 59,5 procent större än året innan. Elproduktionen ökade med 2,4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2012–8/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2012–8/2013, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,2 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 83,4 procent, dvs. 3,6 procentenheter lägre än i augusti 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 79 procent, dvs. 2,6 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för augusti 2013 publiceras 8.11.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (327,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/08/ttvi_2013_08_2013-10-10_tie_001_sv.html