Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i augusti med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,5 procent i augusti 2013 jämfört med augusti år 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,1 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i augusti med 4,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Aug. / 2012 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Aug. / 2012 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Aug. / 2013 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,7 -1,5 -0,1
B Utvinning av mineral 3,8 57,0 59,5 7,8
C Tillverkning 82,9 -6,0 -4,7 -0,7
10 Livsmedelsframställning 6,2 -3,7 -2,8 -3,8
11 Framställning av drycker 1,3 -5,9 -3,1 -1,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -21,6 -15,7 -4,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 -6,7 -6,7 -2,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -4,1 -4,1 -2,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -3,7 -1,9 3,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -3,6 -3,6 -1,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -14,9 -12,9 -0,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -12,5 -11,0 -3,3
24 Stål- och metallframställning 4,2 7,8 8,7 0,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -11,5 -11,5 -7,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 3,3 5,6 5,8
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 -4,0 -4,0 3,0
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 9,7 9,7 -4,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 -14,1 -14,1 -3,8
32 Annan tillverkning 0,8 -31,1 -28,8 -2,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -11,4 -10,3 -2,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 2,3 2,4 -2,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -2,9 -2,0 0,6
36 Vattenförsörjning 1,6 -4,3 -4,3 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 0,8 1,7 0,4
Investeringsvaror 27,2 -5,7 -3,9 1,4
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -15,5 -13,0 -2,6
Andra konsumtionsvaror 13,1 -10,4 -10,4 -4,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -4,1 -3,0 -4,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -13,5 -6,8 -1,2
16-17 Skogsindustri 13,1 -3,7 -3,1 -0,5
19-22 Kemisk industri 13,1 -5,2 -5,2 -3,0
24-30 Metallindustri 37,7 -4,8 -2,8 1,2
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -17,1 -16,2 -1,5
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -2,9 -1,1 1,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 3,2 7,0 -1,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2013, Industriproduktionen minskade i augusti med 1,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/08/ttvi_2013_08_2013-10-10_kat_001_sv.html