Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2013

Industriproduktionen minskade i juli med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,5 procent i juli 2013 jämfört med juli 2012. Under januari–juli minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,8 procent från året innan. Kapacitetsutnyttjandegraden var i juli något under 2 procentenheter högre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 2,0 procent jämfört med juni. I juni var den säsongrensade produktionen en procent mindre än i maj. I maj ökade produktionen med 1,9 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i juli inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 19,4 procent. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 7,8 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, där produktionen var 39,1 procent större än året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade med 4,0 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 2,5 procent jämfört med juli 2012.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2012–7/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2012–7/2013, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 75,8 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 80,6 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än i juli 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 75,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juli 2013 publiceras 10.10.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/07/ttvi_2013_07_2013-09-10_tie_001_sv.html