Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juli med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,5 procent i juli 2013 jämfört med juli 2012. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 2,0 procent från juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i juli med 4,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,6 procent jämfört med juni.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Juli / 2012 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Juli / 2012 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Juli / 2013 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,6 -2,5 2,0
B Utvinning av mineral 3,8 35,3 39,1 32,6
C Tillverkning 82,9 -2,7 -4,9 0,6
10 Livsmedelsframställning 6,2 7,2 3,4 1,9
11 Framställning av drycker 1,3 7,8 5,7 -2,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 11,3 6,2 3,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -6,4 -6,4 5,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -2,5 -2,5 0,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -5,4 -11,6 -0,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -0,1 -0,1 1,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -18,1 -18,5 -2,5
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -6,6 -10,3 3,1
24 Stål- och metallframställning 4,2 19,9 19,6 7,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -5,6 -5,6 6,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -5,6 -7,9 1,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 -26,5 -26,5 -6,2
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 54,9 54,9 5,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 -14,7 -14,7 1,7
32 Annan tillverkning 0,8 -24,7 -27,0 -5,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -10,5 -11,6 0,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 -2,4 -2,5 8,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 0,1 -0,8 -0,9
36 Vattenförsörjning 1,6 0,7 0,7 -1,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 2,8 1,5 4,1
Investeringsvaror 27,2 -8,5 -10,0 -0,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -16,6 -21,3 -1,6
Andra konsumtionsvaror 13,1 4,0 4,0 4,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 7,3 4,0 1,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 2,8 -4,0 1,9
16-17 Skogsindustri 13,1 -1,3 -1,9 1,6
19-22 Kemisk industri 13,1 2,5 2,5 4,2
24-30 Metallindustri 37,7 -5,0 -7,4 0,1
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -17,0 -19,4 -4,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -4,5 -6,6 1,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 15,8 11,7 4,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2013, Industriproduktionen minskade i juli med 2,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/07/ttvi_2013_07_2013-09-10_kat_001_sv.html