Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.06.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2012 / 11 -2,1 -1,3 0,8
2012 / 12 -6,9 -6,0 0,9
2013 / 01 -3,5 -2,6 0,9
2013 / 02 -6,1 -5,6 0,5
2013 / 03 -7,4 -7,5 -0,1
C Tillverkning 2012 / 11 -2,5 -2,0 0,5
2012 / 12 -9,9 -9,4 0,5
2013 / 01 -5,0 -3,9 1,1
2013 / 02 -7,5 -6,8 0,7
2013 / 03 -11,1 -11,2 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 / 11 0,9 0,9 0,0
2012 / 12 14,2 14,2 0,0
2013 / 01 5,3 5,3 0,0
2013 / 02 -4,3 -4,3 0,0
2013 / 03 15,6 15,6 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2012 / 11 -3,7 -3,3 0,4
2012 / 12 -12,0 -13,0 -1,0
2013 / 01 -1,5 2,5 4,0
2013 / 02 -6,8 -6,2 0,6
2013 / 03 -7,6 -7,5 0,1
16-17 Skogsindustri 2012 / 11 3,6 3,3 -0,3
2012 / 12 -2,5 -2,9 -0,4
2013 / 01 3,4 4,2 0,8
2013 / 02 -1,8 -1,4 0,4
2013 / 03 -7,5 -6,3 1,2
19-22 Kemisk industri 2012 / 11 11,4 10,9 -0,5
2012 / 12 7,3 6,5 -0,8
2013 / 01 -3,9 -1,8 2,1
2013 / 02 -7,4 -6,7 0,7
2013 / 03 -12,2 -11,7 0,5
24-30, 33 Metallindustri 2012 / 11 -7,5 -5,4 2,1
2012 / 12 -14,2 -13,2 1,0
2013 / 01 -9,2 -8,6 0,6
2013 / 02 -8,0 -6,8 1,2
2013 / 03 -12,1 -12,5 -0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2012 / 11 -21,1 -13,5 7,6
2012 / 12 -17,6 -15,5 2,1
2013 / 01 -12,4 -13,5 -1,1
2013 / 02 -16,8 -16,2 0,6
2013 / 03 -15,7 -15,6 0,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2012 / 11 1,3 -0,3 -1,6
2012 / 12 -7,9 -8,4 -0,5
2013 / 01 -4,0 -2,6 1,4
2013 / 02 -6,2 -5,5 0,7
2013 / 03 -10,4 -10,6 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/04/ttvi_2013_04_2013-06-10_rev_001_sv.html