Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2013

Industriproduktionen minskade i mars med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,3 procent i mars 2013 jämfört med mars år 2012.Under första kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 3,0 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 2,9 procent jämfört med februari. I februari var den säsongrensade produktionen 0,9 procent mindre än i januari. I januari minskade produktionen med 3,6 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i mars inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk produktionen inom den kemiska industrin, med 12,2 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 10,0 procent. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 4,2 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, där produktionen var nästan 20 procent större än året innan. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 2,2 procent från mars 2012.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2012–3/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2012–3/2013, %, TOL 2008

I mars var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,6 procent, dvs. 4,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 84,1 procent, dvs. 1,3 procentenhet lägre än i mars 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 79,4 procent, dvs. 7,1 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för mars 2013 publiceras 10.6.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen har basåret 2010 börjat användas fr.o.m. statistiken för januari 2013.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/03/ttvi_2013_03_2013-05-10_tie_001_sv.html