Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.05.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2012 / 10 3,4 5,1 1,7
2012 / 11 -2,1 -1,3 0,8
2012 / 12 -6,9 -5,8 1,1
2013 / 01 -3,5 -2,6 0,9
2013 / 02 -6,1 -5,4 0,7
C Tillverkning 2012 / 10 3,2 5,4 2,2
2012 / 11 -2,5 -2,0 0,5
2012 / 12 -9,9 -9,2 0,7
2013 / 01 -5,0 -4,0 1,0
2013 / 02 -7,5 -6,6 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 / 10 6,8 6,8 0,0
2012 / 11 0,9 0,9 0,0
2012 / 12 14,2 14,2 0,0
2013 / 01 5,3 5,3 0,0
2013 / 02 -4,3 -4,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2012 / 10 3,6 3,9 0,3
2012 / 11 -3,7 -3,3 0,4
2012 / 12 -12,0 -13,0 -1,0
2013 / 01 -1,5 2,5 4,0
2013 / 02 -6,8 -6,3 0,5
16-17 Skogsindustri 2012 / 10 4,4 5,3 0,9
2012 / 11 3,6 3,3 -0,3
2012 / 12 -2,5 -2,9 -0,4
2013 / 01 3,4 4,2 0,8
2013 / 02 -1,8 -1,3 0,5
19-22 Kemisk industri 2012 / 10 8,0 8,3 0,3
2012 / 11 11,4 11,0 -0,4
2012 / 12 7,3 6,6 -0,7
2013 / 01 -3,9 -2,1 1,8
2013 / 02 -7,4 -6,9 0,5
24-30, 33 Metallindustri 2012 / 10 1,4 4,5 3,1
2012 / 11 -7,5 -5,4 2,1
2012 / 12 -14,2 -12,9 1,3
2013 / 01 -9,2 -8,6 0,6
2013 / 02 -8,0 -6,5 1,5
26-27 El- och elektronikindustri 2012 / 10 -6,1 -0,6 5,5
2012 / 11 -21,1 -13,6 7,5
2012 / 12 -17,6 -15,9 1,7
2013 / 01 -12,4 -13,4 -1,0
2013 / 02 -16,8 -16,3 0,5
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2012 / 10 5,0 6,3 1,3
2012 / 11 1,3 -0,3 -1,6
2012 / 12 -7,9 -8,1 -0,2
2013 / 01 -4,0 -2,6 1,4
2013 / 02 -6,2 -5,3 0,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/03/ttvi_2013_03_2013-05-10_rev_001_sv.html