Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,3 procent i mars 2013 jämfört med mars 2012. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 2,9 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i mars med 2,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 2,6 procent jämfört med februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Mars / 2012 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Mars / 2012 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Mars / 2013 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -7,4 -0,3 2,9
B Utvinning av mineral 3,8 11,6 19,7 1,3
C Tillverkning 82,9 -11,1 -2,9 2,6
10 Livsmedelsframställning 6,2 -5,8 3,6 11,2
11 Framställning av drycker 1,3 -14,9 -8,7 -6,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 -13,0 -1,2 6,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,4 7,6 0,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -25,6 -10,8 3,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -14,5 1,0 0,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -4,6 -4,6 -2,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -14,7 -7,3 2,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -20,5 -6,0 0,6
24 Stål- och metallframställning 4,2 -0,5 -0,2 -2,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -20,0 -12,6 -1,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -8,6 1,4 -0,2
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 2,4 23,9 21,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 6,8 20,8 7,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 -13,2 -3,9 0,0
32 Annan tillverkning 0,8 46,9 57,7 66,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -23,9 -16,0 -1,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 15,6 15,7 6,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -6,7 -0,6 2,9
36 Vattenförsörjning 1,6 -5,8 -4,0 1,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -8,7 -0,8 1,6
Investeringsvaror 27,2 -11,3 -4,6 2,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -15,2 1,5 5,6
Andra konsumtionsvaror 13,1 -12,1 -7,9 -0,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -7,6 2,2 4,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -12,8 5,5 8,2
16-17 Skogsindustri 13,1 -7,5 -2,8 -1,3
19-22 Kemisk industri 13,1 -12,2 -12,2 -0,7
24-30 Metallindustri 37,7 -10,9 -3,1 1,8
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -15,7 -10,0 2,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -12,7 -1,6 2,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 4,8 23,6 32,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2013, Industriproduktionen minskade i mars med 0,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/03/ttvi_2013_03_2013-05-10_kat_001_sv.html