Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i februari med 6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 6 procent i februari 2013 jämfört med februari 2012. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 1,4 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i februari med 8,6 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i februari med 1,9 procent jämfört med januari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Febr. / 2012 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Febr. / 2012 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Febr. / 2013 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -6,1 -6,0 -1,4
B Utvinning av mineral 3,8 23,5 20,2 11,2
C Tillverkning 82,9 -7,5 -8,6 -1,9
10 Livsmedelsframställning 6,2 -9,6 -11,6 -10,4
11 Framställning av drycker 1,3 8,6 5,6 14,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 -17,6 -18,3 -6,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 2,2 2,2 2,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -39,3 -39,3 -4,9
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -3,6 -4,7 -1,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -1,1 -1,1 -1,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -7,5 -7,6 -4,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -13,0 -13,8 -2,1
24 Stål- och metallframställning 4,2 10,0 9,3 1,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -10,8 -10,8 -6,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -2,5 -2,4 1,2
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 -24,1 -24,1 21,6
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 -12,7 -12,7 0,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -12,3 -12,3 -0,4
32 Annan tillverkning 0,8 -31,6 -33,2 -11,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -10,5 -11,2 -4,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 -4,3 -1,1 -0,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -8,3 -8,9 -1,8
36 Vattenförsörjning 1,6 -9,1 -9,1 -2,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -4,9 -4,2 -0,9
Investeringsvaror 27,2 -8,7 -10,9 -1,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -15,3 -17,6 -1,3
Andra konsumtionsvaror 13,1 -5,3 -5,3 -1,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -6,8 -8,9 -3,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -17,6 -20,2 -2,6
16-17 Skogsindustri 13,1 -1,8 -2,2 -1,6
19-22 Kemisk industri 13,1 -7,4 -7,4 -2,7
24-30 Metallindustri 37,7 -7,8 -8,5 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -16,8 -18,7 -1,7
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -7,6 -8,0 -0,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -18,7 -20,9 5,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2013, Industriproduktionen minskade i februari med 6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/02/ttvi_2013_02_2013-04-10_kat_001_sv.html