Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2013

Industriproduktionen minskade i januari med 4,8 procent från året innan

I januari 2013 var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin enligt Statistikcentralen 4,8 procent mindre än i januari 2012.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 3,6 procent från december. I december var den säsongrensade produktionen en procent större än i november. I november minskade produktionen med 0,7 procent från jämförelsetidpunkten.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i januari inom de flesta huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 14,8 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 11,8 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 4 procent. En av näringsgrenarna som ökade var elproduktionen, som steg med 5,3 procent. Också inom skogsindustrin ökade produktionen med närmare 3 procent. Utvinning av mineral var i januari på samma nivå som året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2012–1/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2012–1/2013, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i januari 2012. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 84,9 procent, dvs. 7,7 procentenheter högre än i januari 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 79,3 procent, dvs. 1,6 procentenheter lägre än året innan.

Efter raset år 2009 ökade industriproduktionen med något under 6 procent år 2010. Också år 2011 ökade produktionen med 1,7 procent. Enligt de preliminära uppgifterna minskade industriproduktionen år 2012 med 2,2 procent från året innan.

Årsförändring av volymindexet för industriproduktionen (BCDE) 2000–2012, %, TOL 2008

Årsförändring av volymindexet för industriproduktionen (BCDE) 2000–2012, %, TOL 2008

De reviderade uppgifterna för januari 2013 publiceras 10.4.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen har basåret 2010 börjat användas fr.o.m. statistiken för januari 2013.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (324,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/01/ttvi_2013_01_2013-03-08_tie_001_sv.html