Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.03.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2012 / 08 -1,0 -0,9 0,1
2012 / 09 -5,4 -6,8 -1,4
2012 / 10 3,4 5,0 1,6
2012 / 11 -2,1 -1,4 0,7
2012 / 12 -6,9 -6,0 0,9
C Tillverkning 2012 / 08 -0,6 0,1 0,7
2012 / 09 -6,7 -7,8 -1,1
2012 / 10 3,2 5,3 2,1
2012 / 11 -2,5 -2,1 0,4
2012 / 12 -9,9 -9,4 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 / 08 1,5 1,5 0,0
2012 / 09 7,6 7,6 0,0
2012 / 10 6,8 6,8 0,0
2012 / 11 0,9 0,9 0,0
2012 / 12 14,2 14,2 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2012 / 08 -1,4 -1,3 0,1
2012 / 09 -7,6 -8,2 -0,6
2012 / 10 3,6 3,9 0,3
2012 / 11 -3,7 -3,3 0,4
2012 / 12 -12,0 -13,2 -1,2
16-17 Skogsindustri 2012 / 08 1,2 0,9 -0,3
2012 / 09 -2,1 -3,8 -1,7
2012 / 10 4,4 5,4 1,0
2012 / 11 3,6 3,4 -0,2
2012 / 12 -2,5 -2,6 -0,1
19-22 Kemisk industri 2012 / 08 5,3 4,0 -1,3
2012 / 09 -15,3 -17,7 -2,4
2012 / 10 8,0 8,3 0,3
2012 / 11 11,4 11,0 -0,4
2012 / 12 7,3 6,5 -0,8
24-30, 33 Metallindustri 2012 / 08 -3,1 -0,8 2,3
2012 / 09 -3,9 -4,0 -0,1
2012 / 10 1,4 4,1 2,7
2012 / 11 -7,5 -5,8 1,7
2012 / 12 -14,2 -13,3 0,9
26-27 El- och elektronikindustri 2012 / 08 -8,4 -4,7 3,7
2012 / 09 -14,4 -11,4 3,0
2012 / 10 -6,1 -2,3 3,8
2012 / 11 -21,1 -15,0 6,1
2012 / 12 -17,6 -17,8 -0,2
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2012 / 08 0,8 0,8 0,0
2012 / 09 -5,3 -7,3 -2,0
2012 / 10 5,0 6,3 1,3
2012 / 11 1,3 -0,2 -1,5
2012 / 12 -7,9 -8,0 -0,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/01/ttvi_2013_01_2013-03-08_rev_001_sv.html