Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i januari med 4,8 procent från året innan

I januari 2013 var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin enligt Statistikcentralen 4,8 procent mindre än i januari 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 3,6 procent från december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i januari med 7,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 3,4 procent jämfört med december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Jan. / 2012 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Jan. / 2012 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Jan. / 2012 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,5 -4,8 -3,6
B Utvinning av mineral 3,8 -1,4 -0,2 -18,8
C Tillverkning 82,9 -5,0 -7,0 -3,4
10 Livsmedelsframställning 6,2 0,7 -1,8 1,0
11 Framställning av drycker 1,3 -11,4 -14,7 -5,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -4,5 -9,0 -1,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,7 -2,7 -4,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -30,4 -30,4 -2,9
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 4,6 2,1 0,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 3,0 3,0 0,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -0,0 -0,1 1,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -9,6 -11,3 -2,0
24 Stål- och metallframställning 4,2 -1,2 -0,6 -6,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -11,9 -11,9 8,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -5,6 -8,7 -3,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 -38,3 -38,3 -37,3
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 -12,3 -12,3 -3,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 -5,1 -5,1 2,2
32 Annan tillverkning 0,8 32,8 28,4 6,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 0,6 -0,6 4,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 5,3 5,3 -3,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -1,0 -2,0 -1,9
36 Vattenförsörjning 1,6 -1,4 -1,4 -0,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -3,5 -4,7 -3,0
Investeringsvaror 27,2 -8,5 -10,6 -4,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -6,5 -9,3 -6,3
Andra konsumtionsvaror 13,1 -3,6 -3,6 -0,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -1,5 -4,0 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -10,9 -14,8 -5,6
16-17 Skogsindustri 13,1 3,4 2,8 1,5
19-22 Kemisk industri 13,1 -3,9 -3,9 -2,5
24-30 Metallindustri 37,7 -9,9 -12,4 -5,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -12,4 -14,8 -6,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -9,5 -12,3 -3,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -26,9 -29,6 -38,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2013, Industriproduktionen minskade i januari med 4,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/01/ttvi_2013_01_2013-03-08_kat_001_sv.html