Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.2.2013

Industriproduktionen minskade i december med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i december 2012 jämfört med december år 2011. Enligt de preliminära uppgifterna minskade industriproduktionen år 2012 med 2,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i december med 1,6 procent från november. I november var den säsongrensade produktionen 0,9 procent mindre än i oktober. I oktober ökade produktionen med 0,7 procent från jämförelsetidpunkten.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom el- och elektronikindustrin, med 6,8 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 6,6 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 5,7 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med en procent från året innan. I december uppvisade produktionen inom den kemiska industrin en stark tillväxt, då den ökade med 13,2 procent från året innan. Inom utvinning av mineral ökade produktionen med 7 procent i december.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2011–12/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2011–12/2012, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 74,7 procent, dvs. 3,1 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 75,6 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än i december 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 75,7 procent, dvs. 3,1 procentenheter lägre än året innan. Inom den kemiska industrin minskade kapacitetsutnyttjandegraden i december med 1,2 procentenheter från året innan till 79,7 procent.

De reviderade uppgifterna för december 2012 publiceras 8.3.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen kommer basåret 2010 att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 8.3.2013.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (319,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/12/ttvi_2012_12_2013-02-08_tie_001_sv.html