Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i december med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i december 2012 jämfört med december år 2011. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 1,6 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i december med 3,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 1,1 procent jämfört med november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Dec. / 2011 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Dec. / 2011 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Dec. / 2012 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -6,9 -1,3 1,6
B Utvinning av mineral 1,7 1,1 7,0 14,4
C Tillverkning 83,7 -9,9 -3,4 1,1
10 Livsmedelsframställning 6,5 -11,1 -4,9 0,0
11 Framställning av drycker 1,3 -17,1 -17,1 -5,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 -16,6 -8,1 2,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -6,4 3,1 1,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -21,0 -9,7 11,9
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -12,6 -1,3 0,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 1,1 1,9 -1,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -11,2 -7,8 -1,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -22,6 -14,4 0,6
24 Stål- och metallframställning 4,3 6,4 10,9 5,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -23,4 -18,4 -2,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -12,9 -9,0 2,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 0,8 7,0 17,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 56,1 56,1 0,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -25,5 -14,9 0,9
32 Annan tillverkning 0,8 -1,2 5,1 -2,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -23,9 -22,2 -2,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 14,2 14,4 7,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -2,1 0,3 -2,9
36 Vattenförsörjning 0,6 -1,1 -1,1 -4,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -6,3 -0,6 1,3
Investeringsvaror 28,8 -15,0 -10,6 1,4
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -22,6 -9,6 3,0
Andra konsumtionsvaror 13,4 1,5 10,0 0,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -12,0 -5,7 -0,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -14,1 -4,7 4,4
16-17 Skogsindustri 13,6 -2,5 -1,0 -1,8
19-22 Kemisk industri 13,1 7,3 13,2 1,7
24-30 Metallindustri 38,0 -13,2 -5,1 3,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -17,6 -6,8 9,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -14,7 -7,4 4,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 24,7 34,6 6,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2012, Industriproduktionen minskade i december med 1,3 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/12/ttvi_2012_12_2013-02-08_kat_001_sv.html