Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i oktober med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,7 procent i oktober 2012 jämfört med oktober år 2011. Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,4 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i oktober med 1,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,4 procent jämfört med september.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Okt. / 2011 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Okt. / 2011 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Okt. / 2012 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 3,4 -0,7 0,4
B Utvinning av mineral 1,7 -6,1 -8,8 0,1
C Tillverkning 83,7 3,2 -1,3 0,4
10 Livsmedelsframställning 6,5 2,9 -3,5 -0,8
11 Framställning av drycker 1,3 8,1 8,1 3,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -2,6 -9,0 -3,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 -4,8 -8,9 1,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -22,9 -27,4 -16,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 0,7 -5,4 -0,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 6,0 7,1 2,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -4,2 -7,6 0,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -3,2 -8,3 -2,9
24 Stål- och metallframställning 4,3 -0,5 -2,8 -7,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -1,8 -5,6 -4,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 9,0 4,3 -3,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 2,8 -1,9 21,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 124,1 124,1 -6,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 -8,3 -16,7 -5,4
32 Annan tillverkning 0,8 71,9 61,5 6,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -9,7 -11,4 1,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 6,8 6,6 4,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 0,0 -2,0 -3,1
36 Vattenförsörjning 0,6 2,3 2,3 -0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 1,3 -1,2 0,3
Investeringsvaror 28,8 2,9 -2,2 -1,4
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -4,8 -13,3 -3,3
Andra konsumtionsvaror 13,4 8,7 2,6 6,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 3,6 -2,8 -0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -8,0 -14,0 -7,6
16-17 Skogsindustri 13,6 4,4 3,2 1,9
19-22 Kemisk industri 13,1 8,0 5,4 22,7
24-30 Metallindustri 38,0 2,4 -2,4 -2,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -6,1 -11,7 -2,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 6,0 1,0 -1,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 46,4 35,3 5,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2012, Industriproduktionen minskade i oktober med 0,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/10/ttvi_2012_10_2012-12-10_kat_001_sv.html