Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i september med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i september 2012 jämfört med september 2011. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,5 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i september med 2,5 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,7 procent från augusti.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Sept. / 2011 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Sept. / 2011 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Sept. / 2012 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -5,4 -1,7 -0,5
B Utvinning av mineral 1,7 -10,2 -4,2 18,7
C Tillverkning 83,7 -6,7 -2,5 -0,7
10 Livsmedelsframställning 6,5 -7,3 -1,3 -1,5
11 Framställning av drycker 1,3 -9,6 -9,6 -0,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 -4,6 2,6 0,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 -27,0 -23,3 -0,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -10,7 -6,7 9,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -4,0 0,5 0,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -1,1 -1,9 -2,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -9,4 -6,7 -2,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -13,8 -9,3 -3,8
24 Stål- och metallframställning 4,3 7,1 8,8 1,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -5,9 -2,6 1,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 5,6 10,4 7,8
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -22,5 -16,7 16,3
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 58,3 58,3 -7,9
31 Tillverkning av möbler 1,1 -14,0 -6,5 2,1
32 Annan tillverkning 0,8 -3,6 2,6 -7,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -12,7 -11,0 -1,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 7,6 7,8 0,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 0,3 3,0 1,6
36 Vattenförsörjning 0,6 1,6 1,6 -0,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -5,4 -3,4 -1,2
Investeringsvaror 28,8 -5,1 -0,1 1,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -12,7 -6,3 -1,0
Andra konsumtionsvaror 13,4 -13,9 -8,7 -13,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -7,6 -1,7 -1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -13,5 -6,8 0,5
16-17 Skogsindustri 13,6 -2,1 -1,1 -1,6
19-22 Kemisk industri 13,1 -15,3 -13,8 -17,8
24-30 Metallindustri 38,0 -3,0 2,0 2,9
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -14,4 -8,7 -0,5
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -0,1 5,0 4,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 15,4 24,5 12,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2012, Industriproduktionen minskade i september med 1,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/09/ttvi_2012_09_2012-11-09_kat_001_sv.html