Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i augusti med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,4 procent i augusti 2012 jämfört med augusti år 2011. Den säsongrensade produktionen var i augusti 0,8 procent mindre än i juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i augusti med 1,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade med något under en procent från föregående månad.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Aug. / 2011 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Aug. / 2011 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Aug. / 2012 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,0 -1,4 -0,8
B Utvinning av mineral 1,7 -27,3 -29,8 -4,2
C Tillverkning 83,7 -0,6 -1,2 -0,8
10 Livsmedelsframställning 6,5 -1,0 -0,7 -0,6
11 Framställning av drycker 1,3 -3,4 -3,4 2,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 5,5 5,9 4,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -17,2 -18,6 -3,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -27,6 -27,1 -10,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 1,1 1,9 2,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 1,2 0,8 0,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -2,6 -2,7 1,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -3,7 -3,8 3,5
24 Stål- och metallframställning 4,3 6,1 5,5 5,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 1,0 1,0 -1,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -4,6 -4,6 -3,7
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 41,6 44,7 -1,0
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 28,1 28,1 0,6
31 Tillverkning av möbler 1,1 -7,4 -6,7 -3,7
32 Annan tillverkning 0,8 46,0 46,0 6,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -12,0 -12,0 -2,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 1,5 1,5 -8,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 1,3 1,0 1,6
36 Vattenförsörjning 0,6 2,7 2,7 4,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -0,4 -0,8 1,4
Investeringsvaror 28,8 -4,0 -4,0 -2,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -4,2 -3,8 -5,1
Andra konsumtionsvaror 13,4 1,4 1,4 0,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -1,4 -1,0 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -9,6 -10,2 0,6
16-17 Skogsindustri 13,6 1,2 1,2 1,4
19-22 Kemisk industri 13,1 5,3 4,9 4,2
24-30 Metallindustri 38,0 -2,3 -3,8 -3,3
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -8,4 -9,9 -7,7
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -1,9 -3,2 -2,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 34,4 34,4 -2,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2012, Industriproduktionen minskade i augusti med 1,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/08/ttvi_2012_08_2012-10-10_kat_001_sv.html