Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 1,2 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,2 procent i juli 2012 jämfört med juli 2011. Den säsongrensade produktionen steg i juli med 0,8 procent i förhållande till juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juli med 1,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med en procent från föregående månad.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Juli / 2011 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Juli / 2011 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Juli / 2012 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 2,5 1,2 0,8
B Utvinning av mineral 1,7 -30,0 -32,8 6,4
C Tillverkning 83,7 3,1 1,9 1,0
10 Livsmedelsframställning 6,5 8,3 5,8 2,8
11 Framställning av drycker 1,3 -11,3 -11,3 -1,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 -10,0 -13,5 -4,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,1 -15,7 -0,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -26,2 -34,4 12,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -6,8 -10,3 0,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -2,6 -2,1 1,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -6,8 -9,1 -3,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -8,1 -11,0 -4,0
24 Stål- och metallframställning 4,3 -6,7 -7,5 -3,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 0,5 -1,8 0,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 2,3 0,0 -0,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -31,1 -33,7 -10,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 41,2 41,2 3,2
31 Tillverkning av möbler 1,1 -6,3 -9,9 2,0
32 Annan tillverkning 0,8 34,0 30,1 -1,2
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -7,8 -8,6 -1,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 6,4 6,3 1,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -2,8 -3,9 -0,9
36 Vattenförsörjning 0,6 -3,8 -3,8 -2,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -2,6 -3,5 0,2
Investeringsvaror 28,8 6,7 4,0 0,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 4,7 0,3 2,8
Andra konsumtionsvaror 13,4 10,2 7,0 3,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 4,4 1,8 1,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -13,4 -18,8 -0,5
16-17 Skogsindustri 13,6 -3,6 -4,2 0,5
19-22 Kemisk industri 13,1 8,5 7,8 2,5
24-30 Metallindustri 38,0 6,1 5,3 1,6
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 18,1 17,5 6,5
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 0,0 -1,2 0,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 -0,5 -4,3 -2,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2012, Industriproduktionen ökade i juli med 1,2 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/07/ttvi_2012_07_2012-09-10_kat_001_sv.html