Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2012

Industriproduktionen minskade i juni med en procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med en procent i juni 2012 jämfört med juni år 2011. Under januari–juni minskade industriproduktionen med 2,8 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 1,4 procent jämfört med maj. I maj ökade produktionen med 1,2 procent från föregående månad. I april var den säsongrensade produktionen 0,6 procent större än i mars.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av de granskade huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom utvinning av mineral, med nästan 47 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 4,7 procent från året innan. Likaså minskade produktionsvolymen inom el- och elektronikindustrin med 3,1 procent. Produktionen inom den kemiska industrin var 3,9 procent större än i juni 2011. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla, där ökningen var 5,4 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2011–6/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2011–6/2012, %, TOL 2008

I juni var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 83,2 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 83,7 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än i juni 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 85,3 procent, vilket var 4,3 procentenheter högre än året innan. Inom utvinning av mineral minskade kapacitetsutnyttjandegraden med 8,3 procentenheter från året innan till 78,3 procent.

De reviderade uppgifterna för juni 2012 publiceras 10.9.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/06/ttvi_2012_06_2012-08-10_tie_001_sv.html