Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juni med en procent

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med en procent i juni 2012 jämfört med juni år 2011. Den säsongrensade produktionen sjönk i juni med 1,4 procent jämfört med maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i juni med 0,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade med 1,5 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Juni / 2011 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Juni / 2011 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Juni / 2012 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,9 -1,0 -1,4
B Utvinning av mineral 1,7 -45,8 -46,7 -6,8
C Tillverkning 83,7 -0,0 -0,2 -1,5
10 Livsmedelsframställning 6,5 1,7 1,2 -0,6
11 Framställning av drycker 1,3 -4,0 -4,0 -3,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 4,2 3,8 2,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 8,7 6,9 6,6
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -30,1 -30,0 -2,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -5,6 -5,2 -2,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -4,4 -5,1 1,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -2,0 -0,7 1,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 0,5 0,5 1,4
24 Stål- och metallframställning 4,3 10,3 10,2 -0,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 1,1 1,1 -1,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -4,8 -4,8 -3,6
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 3,5 3,2 -0,1
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 8,1 8,1 0,2
31 Tillverkning av möbler 1,1 -1,2 -1,0 -2,2
32 Annan tillverkning 0,8 38,2 38,2 11,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -0,6 -0,6 -3,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 5,4 5,4 6,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -1,2 -1,5 0,3
36 Vattenförsörjning 0,6 -1,9 -1,9 0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -3,2 -3,5 -0,0
Investeringsvaror 28,8 -0,6 -0,6 -3,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 2,6 3,2 -1,6
Andra konsumtionsvaror 13,4 2,3 2,3 -21,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 0,7 0,1 -1,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -2,9 -2,7 4,3
16-17 Skogsindustri 13,6 -4,8 -4,7 0,8
19-22 Kemisk industri 13,1 3,6 3,9 -3,6
24-30 Metallindustri 38,0 -0,4 -0,6 -2,9
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -1,3 -3,1 -4,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -1,6 -1,5 -2,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 5,7 5,7 2,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2012, Industriproduktionen minskade i juni med en procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/06/ttvi_2012_06_2012-08-10_kat_001_sv.html