Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2012

Industriproduktionen minskade i maj med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i maj 2012 jämfört med maj 2011. Under januari–maj minskade industriproduktionen med 3,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,2 procent jämfört med april. I april ökade produktionen med 0,6 procent från föregående månad. I mars var den säsongrensade produktionen 0,3 procent större än i februari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av de granskade huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom utvinning av mineral, med nästan 37 procent. Elproduktionen minskade med drygt 13 procent från året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 9 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin var 4,8 procent större än i maj 2011. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom el- och elektronikindustrin, där ökningen var drygt 10 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2011–5/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2011–5/2012, %, TOL 2008

I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 84,8 procent, dvs. på nästan samma nivå som året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 88,8 procent, dvs. 1,5 procentenheter lägre än i maj 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 86,9 procent, vilket var 0,6 procentenheter högre än året innan. Inom utvinning av mineral minskade kapacitetsutnyttjandegraden med över 20 procentenheter från året innan till 56 procent.

De reviderade uppgifterna för maj 2012 publiceras 10.8.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/05/ttvi_2012_05_2012-07-10_tie_001_sv.html