Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i maj med 1,7 procent

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i maj 2012 jämfört med maj 2011. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,2 procent jämfört med april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i maj med 0,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,7 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Maj / 2011 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Maj / 2011 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Maj / 2012 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,4 -1,7 1,2
B Utvinning av mineral 1,7 -39,6 -36,6 -8,2
C Tillverkning 83,7 -0,3 -0,2 0,7
10 Livsmedelsframställning 6,5 -3,5 -3,4 -0,3
11 Framställning av drycker 1,3 -0,7 -0,7 0,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 -8,7 -5,3 -0,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -27,1 -26,2 1,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -35,9 -38,1 -8,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -7,4 -7,5 -4,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -10,4 -10,3 -1,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -10,0 -8,0 0,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -10,2 -8,0 -1,6
24 Stål- och metallframställning 4,3 2,8 6,3 2,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -0,8 1,1 -1,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 0,6 2,9 2,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 9,9 13,2 24,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 8,4 8,4 3,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 -4,8 -5,2 1,1
32 Annan tillverkning 0,8 -3,1 -0,3 1,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 7,2 8,3 6,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -13,5 -13,5 2,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -0,4 0,1 1,2
36 Vattenförsörjning 0,6 1,0 1,0 1,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -8,2 -7,5 -0,8
Investeringsvaror 28,8 7,0 9,7 3,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -0,9 -1,7 2,4
Andra konsumtionsvaror 13,4 5,4 5,5 23,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -3,0 -2,5 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -20,6 -17,2 -0,7
16-17 Skogsindustri 13,6 -9,4 -9,0 -2,0
19-22 Kemisk industri 13,1 5,4 4,7 25,7
24-30 Metallindustri 38,0 3,8 4,9 1,9
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 9,2 10,3 2,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 2,0 1,9 1,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 9,2 13,7 17,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2012, Industriproduktionen minskade i maj med 1,7 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/05/ttvi_2012_05_2012-07-10_kat_001_sv.html