Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2012

Industriproduktionen minskade i april med 3,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,2 procent i april 2012 jämfört med april 2011. Under januari–april minskade industriproduktionen med nästan 4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,6 procent jämfört med mars. I mars minskade produktionen med 0,4 procent från föregående månad. I februari var den säsongrensade produktionen 1,3 procent större än i januari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i april inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade utvinning av mineral, med nästan 30 procent. Elproduktionen minskade med drygt 14 procent från året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 5,9 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin var 0,3 procent större än i april 2011. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom den kemiska industrin, där ökningen var 3 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2011–4/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2011–4/2012, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning på samma nivå som året innan, dvs. 82,5 procent. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 87,9 procent, dvs. 3 procentenheter mindre än i april 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 83,9 procent, vilket var 1,8 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för april 2012 publiceras 10.7.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/04/ttvi_2012_04_2012-06-08_tie_001_sv.html