Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i april med 3,2 procent

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,2 procent i april 2012 jämfört med april 2011. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,6 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i april med 0,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,7 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 April / 2011 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 April / 2011 April Säsongrensad procentuell förändring, 2012 April / 2012 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -4,1 -3,2 0,6
B Utvinning av mineral 1,7 -24,1 -29,4 -9,7
C Tillverkning 83,7 -2,3 -0,9 0,7
10 Livsmedelsframställning 6,5 -1,6 0,6 2,8
11 Framställning av drycker 1,3 -2,8 -2,8 -0,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -1,0 -0,9 31,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -29,3 -28,6 -4,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -29,6 -23,8 -7,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 4,4 7,6 3,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -9,9 -10,2 -0,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -10,9 -12,4 3,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -5,7 -5,3 2,3
24 Stål- och metallframställning 4,3 -4,0 -4,7 -0,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 3,2 3,0 3,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -0,3 -0,3 -0,6
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 1,4 1,3 24,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 -15,5 -15,5 -5,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -10,5 -6,4 1,5
32 Annan tillverkning 0,8 -8,5 -8,5 0,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -4,6 -4,6 -5,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -14,3 -14,3 0,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -1,2 -1,8 -1,1
36 Vattenförsörjning 0,6 -1,4 -1,4 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -4,6 -3,9 -0,1
Investeringsvaror 28,8 0,4 0,4 1,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -7,5 -3,7 2,7
Andra konsumtionsvaror 13,4 -1,6 0,4 -2,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -1,8 -0,0 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -16,6 -15,2 1,7
16-17 Skogsindustri 13,6 -6,1 -5,9 1,0
19-22 Kemisk industri 13,1 2,1 3,0 -10,8
24-30 Metallindustri 38,0 -0,7 0,1 1,7
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -0,7 1,9 4,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -0,5 0,5 0,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 -7,4 -7,4 13,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2012, Industriproduktionen minskade i april med 3,2 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/04/ttvi_2012_04_2012-06-08_kat_001_sv.html