Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i februari med 2,9 procent

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,9 procent i februari 2012 jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,4 procent jämfört med januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i februari med 0,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 1,3 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Febr. / 2011 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Febr. / 2011 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Febr. / 2012 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,2 -2,9 1,4
B Utvinning av mineral 1,7 -24,3 -19,6 -8,8
C Tillverkning 83,7 -2,0 -0,7 1,3
10 Livsmedelsframställning 6,5 0,5 2,4 1,0
11 Framställning av drycker 1,3 1,9 1,9 1,3
13 Textilvarutillverkning 0,6 6,5 8,6 7,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -16,0 -16,4 -0,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -33,2 -28,4 -1,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 5,0 6,3 6,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -9,5 -9,6 0,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -18,1 -17,7 -3,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -1,9 0,6 0,8
24 Stål- och metallframställning 4,3 -2,5 -2,1 -3,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -2,8 -0,0 -3,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -5,3 -4,3 1,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -52,6 -49,7 -38,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 2,5 2,5 2,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 1,7 4,0 2,1
32 Annan tillverkning 0,8 27,1 29,8 4,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -4,1 -6,0 3,9
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -8,3 -10,5 7,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 4,8 6,3 4,7
36 Vattenförsörjning 0,6 5,8 5,8 5,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -4,1 -2,6 0,7
Investeringsvaror 28,8 -3,5 -0,5 2,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 4,4 7,3 2,6
Andra konsumtionsvaror 13,4 3,0 5,1 3,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 0,7 2,7 1,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -9,2 -6,3 5,3
16-17 Skogsindustri 13,6 -5,7 -7,2 0,9
19-22 Kemisk industri 13,1 5,3 5,8 3,5
24-30 Metallindustri 38,0 -3,3 -1,8 -1,1
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 4,1 6,8 3,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -7,6 -7,7 -2,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 -32,7 -30,7 -27,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Jukka Appelqvist 09 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2012, Industriproduktionen minskade i februari med 2,9 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/02/ttvi_2012_02_2012-04-10_kat_001_sv.html