Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2012

Industriproduktionen minskade i januari med 5,2 procent från året innan

I januari 2012 var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin enligt Statistikcentralen 5,2 procent mindre än i januari 2011.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 4,9 procent jämfört med december. I december ökade produktionen med 2,5 procent från föregående månad. I november var den säsongrensade produktionen 0,7 procent större än i oktober.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i januari inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk produktionen inom elproduktionen, där minskningen var 18,2 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 16,1 procent från året innan. Inom livsmedelsindustrin var produktionen en procent mindre än i januari 2011. Mest ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 6,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2011–1/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2011–1/2012, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 78,8 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 79,2 procent, dvs. 7 procentenheter lägre än i januari 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 79,4 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för januari 2012 publiceras 10.4.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller näringsgrenen 26–27 samt det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Jukka Appelqvist 09 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/01/ttvi_2012_01_2012-03-09_tie_001_sv.html