Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i januari med 5,2 procent

I januari 2012 var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) enligt Statistikcentralen 5,2 procent mindre än i januari 2011. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 4,9 procent jämfört med december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i januari med 2,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade med 5,3 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Jan. / 2011 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Jan. / 2011 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Jan. / 2011 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -4,8 -5,2 -4,9
B Utvinning av mineral 1,7 -7,1 -9,3 -17,6
C Tillverkning 83,7 -2,1 -2,7 -5,3
10 Livsmedelsframställning 6,5 1,8 0,4 -4,2
11 Framställning av drycker 1,3 -6,0 -6,0 1,7
13 Textilvarutillverkning 0,6 -9,8 -12,6 -1,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 -20,5 -21,4 1,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -25,7 -30,5 -3,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -10,5 -13,2 -5,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -17,5 -18,4 -4,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -12,6 -11,1 -5,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 0,4 -3,2 -4,8
24 Stål- och metallframställning 4,3 7,6 8,8 0,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 10,4 7,3 -1,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -8,2 -10,3 -21,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 2,2 -2,0 -10,1
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 -21,8 -21,8 -5,4
31 Tillverkning av möbler 1,1 2,0 -0,3 -8,7
32 Annan tillverkning 0,8 20,0 16,5 4,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -12,7 -13,5 -9,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -18,2 -18,2 4,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 0,7 0,2 -0,4
36 Vattenförsörjning 0,6 -0,8 -0,8 -0,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -5,0 -6,3 -2,6
Investeringsvaror 28,8 0,9 -1,6 -9,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -0,4 -3,7 -5,8
Andra konsumtionsvaror 13,4 -0,1 -2,0 -2,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 0,6 -1,0 -4,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -16,3 -19,1 -1,5
16-17 Skogsindustri 13,6 -15,8 -16,1 -4,1
19-22 Kemisk industri 13,1 1,4 0,1 -4,0
24-30 Metallindustri 38,0 2,9 3,7 -5,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 8,6 6,2 -3,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -3,4 -3,4 -16,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 -9,7 -13,3 -32,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Jukka Appelqvist 09 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2012, Industriproduktionen minskade i januari med 5,2 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/01/ttvi_2012_01_2012-03-09_kat_001_sv.html