Figurbilaga 1d. Den arbetsdagskorrigerade procentuella förändringen av industriproduktionen april 2010 / april 2011, TOL 2008

Figurbilaga 1d. Den arbetsdagskorrigerade procentuella förändringen av industriproduktionen april 2010 / april 2011, TOL 2008

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, januari-april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari-april korrigerad publikation 2011, Figurbilaga 1d. Den arbetsdagskorrigerade procentuella förändringen av industriproduktionen april 2010 / april 2011, TOL 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/13/ttvi_2011_13_2011-06-28_kuv_004_sv.html