Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 2,0 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) med 2,0 procent i december jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 2,8 procent i december jämfört med november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 6,3 procent i december jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 3,9 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Dec. / 2010 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Dec. / 2010 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Dec. / 2011 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,5 2,0 2,8
B Utvinning av mineral 1,7 -9,6 4,0 11,5
C Tillverkning 83,7 0,3 6,3 3,9
10 Livsmedelsframställning 6,5 0,2 6,6 2,4
11 Framställning av drycker 1,3 2,2 2,2 -5,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -16,4 -9,5 -2,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -29,9 -25,0 -1,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -30,6 -24,5 -6,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -10,0 -0,5 2,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -10,9 -12,2 -0,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -11,7 -3,4 2,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -2,8 4,1 -0,8
24 Stål- och metallframställning 4,3 -0,6 6,6 -1,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -0,5 3,7 2,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 19,0 24,4 10,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 5,5 12,9 -1,2
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 8,7 8,7 -0,7
31 Tillverkning av möbler 1,1 0,4 11,6 7,9
32 Annan tillverkning 0,8 -3,6 2,1 -2,5
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 2,1 4,3 -2,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -26,3 -26,1 -3,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -2,4 0,8 0,4
36 Vattenförsörjning 0,6 -1,2 -1,2 0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -7,2 -2,7 1,3
Investeringsvaror 28,8 9,6 15,6 6,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 0,2 14,1 6,6
Andra konsumtionsvaror 13,4 -8,8 -0,8 -0,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 0,5 7,6 1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -23,8 -23,8 -3,0
16-17 Skogsindustri 13,6 -10,7 -9,5 0,1
19-22 Kemisk industri 13,1 -4,0 -0,0 2,6
24-30 Metallindustri 38,0 5,5 12,8 7,2
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -1,5 5,7 7,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 10,1 17,8 6,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 6,7 15,9 7,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2011, Industriproduktionen ökade i december med 2,0 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/12/ttvi_2011_12_2012-02-10_kat_001_sv.html