Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2012

Industriproduktionen minskade i november med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 3,5 procent mindre i november 2011 än året innan. I oktober sjönk produktionen med 5,3 procent. Under januari–november steg den arbetsdagskorrigerade produktionen med 0,7 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,5 procent jämfört med oktober. I oktober sjönk produktionen med 1,3 procent från föregående månad. I september minskade den säsongrensade produktionen med 0,9 procent från augusti.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i november inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk produktionen inom elproduktionen, där minskningen var nästan 16 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 15,4 procent, inom skogsindustrin med 9 procent och inom metallindustrin med en procent. Produktionen ökade mest inom utvinning av mineral, där ökningen var 7,5 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2010–11/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2010–11/2011, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 81,4 procent, dvs. 3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 83,6 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än i november 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 80,7 procent, vilket var 6,1 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Den viktigaste orsaken till att uppgifter reviderats är den estimering som använts inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27). Eftersom uppgifter inte erhålls inom tidtabellen för statistikproduktionen när det gäller vissa börsbolag är man tvungen att estimera uppgifterna. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Vid statistikföring av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Med skattematerialet täcker man nästan 70 procent av produktionen i företag med mindre än 50 anställda. Deras andel av industriproduktionen är omkring 13 procent. Statistikcentralen har inte tillgång till periodskattematerialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. november i det här fallet. Vid beräkningen av de reviderade uppgifterna för oktober, som nu publicerats, har Statistikcentralen haft tillgång till Skatteförvaltningens material.

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i december 10.2.2012 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 10.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/11/ttvi_2011_11_2012-01-10_tie_001_sv.html