Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i november med 3,5 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i november 3,5 procent lägre än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,5 procent jämfört med oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i november med 2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,7 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Nov. / 2010 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Nov. / 2010 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Nov. / 2011 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,9 -3,5 0,5
B Utvinning av mineral 1,7 6,1 7,5 4,4
C Tillverkning 83,7 -1,3 -2,0 0,7
10 Livsmedelsframställning 6,5 1,7 1,8 1,4
11 Framställning av drycker 1,3 4,1 4,1 4,7
13 Textilvarutillverkning 0,6 -5,2 -5,1 0,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -9,3 -10,4 0,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -3,3 -3,9 -1,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -4,2 -5,0 -0,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -11,1 -11,1 0,9
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -7,5 -8,2 -0,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 1,5 1,5 8,0
24 Stål- och metallframställning 4,3 16,6 16,0 4,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 1,5 1,5 6,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 5,0 5,0 2,1
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 19,7 19,4 -5,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 12,5 12,5 5,4
31 Tillverkning av möbler 1,1 -1,7 -1,8 -1,8
32 Annan tillverkning 0,8 9,5 9,5 10,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 16,7 16,7 8,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -15,8 -15,8 1,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 -1,0 -0,5 -1,2
36 Vattenförsörjning 0,6 -1,7 -1,7 -0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -2,2 -2,9 0,2
Investeringsvaror 28,8 0,5 0,5 2,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -0,4 -1,4 -1,1
Andra konsumtionsvaror 13,4 -1,1 -1,5 -5,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 2,0 2,2 2,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -5,9 -5,9 -0,6
16-17 Skogsindustri 13,6 -9,1 -9,0 0,9
19-22 Kemisk industri 13,1 -0,6 -1,6 -6,4
24-30 Metallindustri 38,0 -1,1 -2,5 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -13,9 -15,4 -3,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 6,3 5,0 2,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 17,2 17,2 3,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2011, Industriproduktionen minskade i november med 3,5 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/11/ttvi_2011_11_2012-01-10_kat_001_sv.html