Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i september med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i september 1,3 procent lägre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,4 procent jämfört med augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i september med 0,7 procent från året innan. Inom tillverkning av metallvaror steg produktionen med 11,5 procent. Elproduktionen sjönk med 20,1 procent från året innan.

TAbell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Sept. / 2010 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Sept. / 2010 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Sept. / 2011 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,0 -1,3 -0,4
B Utvinning av mineral 1,7 0,7 -2,0 -0,8
C Tillverkning 83,7 0,9 0,7 0,1
10 Livsmedelsframställning 6,5 -0,9 -1,2 -1,1
11 Framställning av drycker 1,3 3,3 3,3 1,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 5,8 6,0 3,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 19,8 18,6 5,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -4,9 -3,7 1,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -5,8 -5,3 1,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -5,0 -5,1 -2,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -3,7 -3,8 -2,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 4,1 4,2 2,7
24 Stål- och metallframställning 4,3 -0,5 -1,2 -1,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 11,3 11,5 7,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 9,6 9,6 0,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 16,3 16,6 92,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 9,7 9,7 4,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 11,1 11,6 4,8
32 Annan tillverkning 0,8 -2,9 -2,9 -6,7
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 6,8 6,8 -2,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -20,1 -20,1 -5,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 2,1 1,6 0,8
36 Vattenförsörjning 0,6 1,4 1,4 -0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -0,7 -0,9 1,6
Investeringsvaror 28,8 3,7 3,7 1,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 8,3 9,1 1,6
Andra konsumtionsvaror 13,4 2,0 1,9 -4,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -0,3 -0,7 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 8,1 8,1 2,1
16-17 Skogsindustri 13,6 -5,2 -5,2 -1,6
19-22 Kemisk industri 13,1 0,1 0,3 -4,7
24-30 Metallindustri 38,0 2,5 1,8 0,9
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -9,8 -10,8 -2,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 10,0 9,8 2,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 13,8 13,8 78,9
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2011, Industriproduktionen minskade i september med 1,3 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/09/ttvi_2011_09_2011-11-10_kat_001_sv.html