Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2011

Industriproduktionen ökade i augusti med 2,4 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 2,4 procent högre i augusti 2011 än året innan. I juli ökade produktionen med 0,5 procent. Under januari–augusti ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen med 3,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 2,1 procent jämfört med juli. I juli minskade produktionen med 0,4 procent jämfört med föregående månad. I juni minskade den säsongrensade produktionen med 3,7 procent från maj.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Mest ökade produktionen inom den kemiska industrin. Dess produktion gick upp med 17,4 procent. Inom utvinning av mineral ökade produktionen med 17,2 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 2,1 procent jämfört med året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin låg i augusti på samma nivå som året innan. Inom skogsindustrin minskade produktionen med 3,5 procent i augusti.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2010–8/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2010–8/2011, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 78,2 procent, dvs. 2,2 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 82,9 procent, dvs. 2,1 procentenheter högre än i augusti 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 75,5 procent, dvs. 3,2 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering. Den viktigaste orsaken till revideringen av uppgifterna är den estimering som använts inom näringsgrenen 26–27. Eftersom Statistikcentralen inte erhåller uppgifter från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen måste uppgifterna estimeras. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till detta material i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. augusti i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras för andra gången, dvs. i uppgifterna för juli.

De reviderade uppgifterna för augusti publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 10.11.2011 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 10.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/08/ttvi_2011_08_2011-10-10_tie_001_sv.html